LET EAST SEA BE PEACEFUL – HÃY ĐỂ BIỂN ĐÔNG LẶNG SÓNG

1975, when I was born
A long history Vietnam has undergone
with patriotism it has always shown.

A soldier, my daddy was
Fortunately returned from a bloody war.
All the wounds that he carried
Haunted me through my childhood
How unjust a war has been.

A lesson that we were taught,
Peace is what we all desire.
People were not born to fight
As it means sacrifices and losses.

As for all Chinese children,
Just the same for them, I guess
Hate the war the same, no less.

Then why?
Sneak Chinese ships in illegally
Dig for oil in our East Sea. (*)

We do hate war
And the sea does not need more wave.
It is peace that we do love
Does not mean we stand any loss.
In history let’s forget not
Go backward not even a step
This is what we all understand
Go back home
… and keep the sea calm
***********
Vietnamese version:HÃY ĐỂ BIỂN ĐÔNG LẶNG SÓNG

Năm 1975, khi tôi sinh ra
Nước Việt Nam đã trải qua
Một lịch sử lâu đời của lòng yêu nước.

Cha tôi, một người lính
May mắn trở về từ một cuộc trường chinh.
Những vết thương đau đáu trên mình
Ám ảnh tôi suốt cả thời thơ ấu
Một cuộc chiến tranh phi nghĩa thế nào.

Bài học mà cha tôi đã bảo
Hoà bình là những gì mọi người luôn khát khao
Chiến tranh đâu phải chuyện tầm phào
Bởi nó mang đến những hi sinh và mất mát.

Những đứa trẻ Trung Hoa
Cũng vậy thôi, tôi biết
Yêu hoà bình chẳng kém chúng tôi đâu.

Nhưng tại sao?
Tàu Trung Quốc tiến vào phi hợp pháp
Biển Việt Nam sao họ dám hút dầu.

Chúng tôi ghét chiến tranh
Biển vẫn thế
Đâu cần thêm sóng nữa
Chuộng hoà bình không có nghĩa chịu thua đâu
Xin nhớ rằng lịch sử luôn nhắc nhở một câu
Nước Việt Nam chẳng bao giờ lùi bước
Trước bất kỳ cuộc giao tranh.

Chúng tôi hiểu và các người cũng hiểu
Thế nên hãy trở về nhà
Để biển đảo bình yên…

by Nguyễn Ngọc Hòa, Kyoto, 3:00 am 11/5/2014
_________
(*) Also called South China Sea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s