Hoạt động

Seminar Khoa học

Hoạt động thể thao

  • Câu lạc bộ bóng đá sinh viên Việt  Nam tại Kyoto: Kyoto Football Club – KyotoFC được thành lập vào cuối tháng 4/2007.
  • Câu lạc bộ bóng chuyền: Kyoto Volleyball Club – KyotoVC  được thành lập vào tháng 5/2009.
  • Câu lạc bộ bóng bàn
  • Câu lạc bộ cầu lông

Tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây: