Thể thao

Hoạt động thể thao

Các câu lạc bộ thể thao:

  • Câu lạc bộ bóng đá sinh viên Việt  Nam tại Kyoto: Kyoto Football Club – KyotoFC được thành lập vào cuối tháng 4/2007.
  • Câu lạc bộ bóng chuyền: Kyoto Volleyball Club – KyotoVC  được thành lập vào tháng 5/2009.
  • Câu lạc bộ bóng bàn
  • Câu lạc bộ cầu lông

Tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s