Kyoto FC (2008)

Kyoto Football Club (KyotoFC) là Câu lạc bộ bóng đá của thanh niên sinh viên Việt Nam tại thành phố Kyoto Nhật Bản. Bạn có thể tìm hiểu về KyotoFC tại đây http://kyotofc.wordpress.com/

Trang webblog được tạo lập và quản lý bởi Diện bầu từ 2008. Tập hợp các bản tin của Kyoto FC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s