Loa phường KG (2010)

Được tạo lập và quản lý bởi Huy bầu. Sự ra đời của Loa phường KG xin xem trích đoạn dưới đây!
Vụ án xảy ra trong đêm bầu cử ban đại diện KG năm 2010 vừa qua đang gây ra nhiều tranh cãi và bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân KG. Trước tình hình đó, bộ công an đã thành lập nóng chuyên án mang bí danh BC2010 lập tức triển khai điều tra. Ban chuyên án do binh nhì Huy bầu phụ trách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s