Tag Archives: 2013

14th Kyoto University Southeast Asian Forum

14th Kyoto University Southeast Asian Forum

Kính thưa các anh chị em đã và đang học tập tại Kyoto,
Được sự cho phép của Đại học Kyoto, Hội cựu sinh viên Đại học Kyoto hàng năm đứng ra tổ chức các academic forum ở các quốc gia đã có Hội cựu sinh viên Đại học Kyoto. Ngoài mục đích trao đổi học thuật, những academic forum này còn kỳ vọng là nơi quy tụ các anh chị em đã và đang học tập tại Kyoto. Continue reading