Tag Archives: 2014

Học bổng Tiến sĩ KEK cho sinh viên quốc tế tại Nhật Bản

Là một tổ chức Nghiên cứu Gia tốc Năng lượng cao, KEK trao học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế độc lập tài chính. Học bổng 3 năm trong Ngành Khoa học Gia tốc, Ngành Khoa học Cấu trúc Vật chất và Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân tại Trường Cao học Khoa học Gia tốc Năng lượng cao. Continue reading

Học bổng tại châu Âu năm 2014

Học Bổng Thạc sỹ Dành Cho Sinh Viên Việt Nam Của UCD, Ireland, 2014.

Trường Michael Smurfit Graduate Business School trao tặng các suất học bổng theo học bất cứ ngành nào của trường, chỉ dành cho sinh viên Việt Nam có thành tích học tập và hoạt động xuất sắc, nổi trội. Continue reading