Tag Archives: charity

Tổng kết đợt quyên góp Quỹ tấm lòng vàng KG

Góp phần khắc phục hậu quả những thiệt hại do thảm họa tsunami xảy ra tại Đông Bắc Nhật Bản vào ngày 11/3/2011, Hội SVVN tại Kyoto đã phát động quyên góp Quỹ tấm lòng vàng KG và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ACE. Toàn bộ số tiền 169,000 JPY đã được BDD chuyển vào tài khoản của KCIF Continue reading