Tag Archives: economy

Kinh tế Nhật sẽ sớm được phục hồi sau thảm họa?

Thảm họa sóng thần, động đất xảy ra tại bờ biển đông bắc Nhật Bản vào ngày 11/3/2011 đã gây ra hậu quả nặng nề mà cho đến thời điểm này mức độ thiệt hại vẫn chưa thể xác định cụ thể.  Theo ước tính ban đầu, chí phí tái thiết lại cơ sở hạ tầng giao thông, nhà cửa, đường xa, nhà máy đã lên tới con số khổng lồ trên 200 tỷ USD. Ngoài những chi phí trực tiếp đó, thảm họa sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản. Continue reading