Tag Archives: Hiroshima

Hiroshima, Nagasaki và Fukushima

Người dịch: Robinson

Hiroshima vào ngày 6/8  đã chào đón “ngày nguyên tử” đầu tiên kể từ sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1. Trong bối cảnh nỗi bất an của quốc dân đối với năng lượng nguyên tử lan rộng thì thông điệp từ Hiroshima được người dân chú ý tuy nhiên trong Tuyên ngôn hòa bình đã không hề đề cập đến “thoát nguyên tửContinue reading