Tag Archives: Ivy USA

“Sống trong âm nhạc” – Bài luận của Kwasi Enin, người được nhận vào top 8 trường ĐH Mỹ

teen

Bài luận có tựa đề: “Sống trong âm nhạc”, bản dịch của Đỗ Vân

Một quyết định sai lầm có thể bắt đầu hay kết thúc một phong cách sống. Vào năm lớp 7, tôi chọn khoá học “Âm nhạc trong cuộc sống” chỉ để đáp ứng chương trình học theo yêu cầu của bang. Continue reading