Tag Archives: Nature

Tạp chí hàng đầu thế giới đăng nghiên cứu của người Việt

Hai tạp chí khoa học uy tín Science và Nature vừa công bố các nghiên cứu về gene của tiến sĩ trẻ người Việt Trần Huy Thịnh, do những phát hiện mang tính đột phá của những nghiên cứu này.

Tiến sĩ Trần Huy Thịnh. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Công trình nghiên cứu về gene Programmed cell death-1 (PD-1), còn gọi là gene “quy định sự chết theo chương trình của tế bào”, Continue reading