Tag Archives: seminar 2012

Seminar KH-4th CAKE (3/3/2012)

Diễn giả Phạm Văn Đan Thủy

Chương trình CAKE (Club of Academics for Kyoto Exchange) khép lại với hai trình bày hấp dẫn của các diễn giả Châu Thanh Tuấn và Văn Phạm Đan Thuỷ. Tiếp tục hoạt động học thuật trong năm 2011, CAKE xin thông báo về buổi sinh hoạt đầu tiên năm 2012 như sau.  Continue reading