Tag Archives: Thụy Sĩ

Thụy Sĩ và Nhật Bản

Dưới đây là một vài điểm tổng hợp về sự tương đồng giữa TS và Nhật của mình sau 2 năm sống cả ở phần Pháp và Đức của Thụy Sĩ. Mình thấy giữa 2 nước có rất nhiều điểm tương đồng và đặc biệt người Nhật thích Thụy Sĩ hơn bất cứ dân Châu Á nào.

Continue reading