Tag Archives: US-Japan

Chiến dịch bè bạn

Temporary Burial Ground. CNBC

Chiến dịch bè bạn với hoạt động cứu trợ mạnh mẽ và nhanh chóng của quân Mĩ đã giúp đỡ rất nhiều người tại những vùng chịu thiệt hại bởi trận động đất khổng lồ Đông Nhật Bản và làm cho chúng ta có thêm dũng khí. Continue reading